Voertuigen

Clusterkantoor Zuid

De dagdienst van het cluster Zuid van de Veiligheidsregio Groningen is gehuisvest in Stadskanaal. Zij geeft uitvoering aan de niet-repressieve taken van de brandweer, ook wel de ‘koude kant’ genoemd, en dat voor de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. Hieronder wordt verstaan de bedrijfsvoering, risicobeheersing, vakbekwaamheid en de nazorg.  
Het clusterkantoor is samen met de post Stadskanaal (én de ambulancedienst) gevestigd aan de Veenstraat in Stadskanaal.

Onderdeel van Veiligheidsregio