Stadskanaal

Post Stadskanaal

De post Stadskanaal heeft een formatie van 30 vrijwilligers verdeeld over 6 ploegen. Elke ploeg bestaat uit een bevelvoerder, een chauffeur, een specialist hoogwerker/hulpverlening en een tweetal brandwachten.

Wekelijks hebben er drie ploegen dienst, waarvan er één 's weekends geconsigneerd is. Voor de bezetting van de eerste tankautospuit worden de drie dienstdoende ploegen (15 personen) gealarmeerd, voor een tweede tankautospuit worden de volgende drie (vrije) ploegen gealarmeerd (15 personen).
 
Gedurende reguliere werktijden kan er voor de uitruk ook een beroep worden gedaan op enkele dagdienstmedewerkers en brandwachten die in de buurt van de post werken, maar bij een andere post of zelfs korps een aanstelling als vrijwilliger hebben.

Voor de hoogwerker of het hulpverleningsvoertuig worden er uit 3 ploegen elk 2 personen opgeroepen (totaal 6), echter nooit uit de geconsigneerde ploeg, deze blijft beschikbaar voor de eerste tankautospuit. De hoogwerker of het hulpverleningsvoertuig wordt bezet door een chauffeur en een specialist hoogwerker/hulpverlening.

Verzorgingsgebied

De post Stadskanaal bedient niet alleen de plaats Stadskanaal, maar ook de wijde omgeving daaromheen. Een groot deel van het verzorgingsgebied ligt ook buiten de gemeentegrens (én provinciegrens). Het hiernaast geplaatste kaartje geeft goeddeels weer waar de grens ligt, het verzorgingsgebied is roze van kleur. Periodiek wordt deze opnieuw bepaald op grond van de gerealiseerde uitruktijden.

Onderdeel van Veiligheidsregio